De Belasting Winkel Tiel

De Belasting Winkel Tiel

De Belasting Winkel Tiel

Contracten / Loonstroken

De salarisadministratie staat in principe los van uw boekhouding. Het is een apart systeem waarmee uitgerekend wordt wat de financiële gevolgen zijn van het feit dater personeel in dienst is.

Wij bieden u de volgende diensten aan:

Elke maand (of loonperiode) voor iedere werknemer een loonstrook. Er staat op vermeld hoe het brutoloon is samengesteld en hoe uit het brutoloon het salaris wordt berekend.
 

Elke maand (of aangifteperiode) een aangifte voor de loonheffing en een berekening van de premies werknemersverzekeringen. Hieruit blijkt wat u aan de Belastingdienst moet afdragen.

Mogelijk een opgave verstrekken aan pensioenfondsen en verzekeringsmaat-schappijen en andere instellingen.

Opgave aan arbodienst in verband met begeleiding langdurig zieken.

Informatie over personeel en van toepassing zijnde cao.

Opstellen van arbeidscontracten etc.


Stel uw vraag aan De Belastingwinkel Tiel:
Via onderstaand formulier kunt u uw vraag stellen:

Vraag aanmaken:

Achternaam:
Voornaam:
E-mailadres:
Onderwerp:
Uw vraag:
Code:* Captcha