De Belasting Winkel Tiel

De Belasting Winkel Tiel

De Belasting Winkel Tiel

Pensioen

De vrije-beroeper zal naast de AOW met name te maken krijgen met door hem zelf opgebouwde pensioenrechten of daarop lijkende rechten. Met name voor ondernemers en directeur/grootaandeelhouders is in de pensioensfeer veel mogelijk omdat zij hun pensioen in hun eigen onderneming kunnen opbouwen en het pensioengeld tegelijkertijd kunnen aanwenden in hun onderneming. Voor een goed pensioenplan kunt u terecht bij De Belastingwinkel Tiel. In het kort zijn er de volgende mogelijkheden:

Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

Bij het bepalen van de in een jaar genoten winst kan worden gereserveerd voor de oude dag, de fiscale oudedagsreserve (FOR). Deze dotatie aan de FOR is aftrekbaar van de winst. De oudedagsreserve maakt deel uit van het ondernemingsvermogen en wordt op de fiscale balans opgenomen. Door de limitering van de FOR tot het ondernemingsvermogen, is de FOR voor veel vrije-beroepers minder interessant. Hun ondernemingsvermogen is immers doorgaans niet erg hoog, wat betekent dat na enkele jaren dotatie de limiet al kan zijn bereikt. Daarnaast is het de vraag of het überhaupt verstandig is om pensioenvermogen in de risicodragende sfeer van de onderneming te laten. Om deze reden komt het in de praktijk vaak voor dat een dotatie aan de FOR alleen maar een fiscale reden heeft, namelijk het creëren van een extra aftrekpost in een jaar waarin de winst hoog is.

Lijfrenten

Een lijfrente bestaat uit een reeks periodieke uitkeringen die eindigt bij iemands dood of eventueel ook op een vast tijdstip. Premies voor lijfrenten die dienen ter compensatie van een pensioentekort zijn tot bepaalde maxima aftrekbaar als uitgaven voor inkomensvoorzieningen. De aftrek van lijfrentepremies loopt niet via de winst van uw onderneming, maar via het aangiftebiljet inkomstenbelasting. De Belastingwinkel Tiel informeert u graag over de precieze mogelijkheden.

Kapitaalverzekeringen

Met een kapitaalverzekering koopt u een recht op uitkering van een kapitaal. Die uitkering vindt plaats ineens of in een vast aantal termijnen. De premie voor een kapitaalverzekering is niet aftrekbaar. De uitkering zelf is ook niet belast. Wel behoort de waarde van de kapitaalverzekering tot de belaste bezittingen in box 3. Voor de kapitaalverzekering die is gekoppeld aan de lening op de eigen woning gelden afzonderlijke regels.

Waarde van de onderneming

Veel ondernemers bouwen hun oudedagsreserve als het ware op in hun bedrijf. Voor een vrije-beroeper is dat in veel mindere mate het geval, omdat het vrij beroep niet kapitaalintensief is. Het enige wat doorgaans waarde heeft, is het cliëntenbestand. Is de relatie tussen u en uw cliënt echter persoonlijk, dan zal een derde niet snel bereid zijn dat bestand tegen een hoog bedrag over te kopen. Naarmate echter uw onderneming groter en daarmee zakelijker wordt, kan ook de waarde van uw onderneming onevenredig sneller toenemen. In die gevallen wordt vaak 'onderweg' al een deel van de praktijk verkocht doordat u personeel of derden zich laat inkopen.Stel uw vraag aan De Belastingwinkel Tiel:

Via onderstaand formulier kunt u uw vraag stellen:

Vraag aanmaken:

Achternaam:
Voornaam:
E-mailadres:
Onderwerp:
Uw vraag:
Code:* Captcha